Przyczyny kiły

W ostatnich latach zanotowano tendencję wzrostową występowania kiły – w Polsce zakażenia tego rodzaju schorzeniem wzrosły aż o 15% jednak śmiało można stwierdzić, że jest to wynik zaniżony. Odnotowania występowania kiły przebiegają bowiem tylko w placówkach państwowych, gabinety prywatne nie mają zaś obowiązku zgłaszania pacjentów ze zdiagnozowaną kiłą do ogólnopolskich statystyk. Duża grupa chorych nawet […]