kiła bakteria

Co to jest kiła?

Kiła, czyli syfilis to choroba o charakterze przewlekłym, przenoszona drogą płciową. Tego rodzaju chorobę weneryczną wywołują bakterie krętka bladego. Zgodnie z danymi, kiła po raz pierwszy pojawiła się w Europie w wieku XV a sprowadzić ją mieli marynarze powracający w morskich wypraw. Podobno choroba ta występowała pierwotnie tylko na Haiti. Warto zaznaczyć, że niegdyś, schorzenie […]

Przyczyny kiły

W ostatnich latach zanotowano tendencję wzrostową występowania kiły – w Polsce zakażenia tego rodzaju schorzeniem wzrosły aż o 15% jednak śmiało można stwierdzić, że jest to wynik zaniżony. Odnotowania występowania kiły przebiegają bowiem tylko w placówkach państwowych, gabinety prywatne nie mają zaś obowiązku zgłaszania pacjentów ze zdiagnozowaną kiłą do ogólnopolskich statystyk. Duża grupa chorych nawet […]